9. sjednica Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije održana je 27. lipnja 2022. g.

Dnevni red 9. sjednica Županijske skupštine 2022.

Zapisnik s 8. sjednice Županijske skupštine

 

1. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

2. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu

4. Prijedlog I. izmjena i dopuna proračuna Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. i projekcija za 2023. i 2024.

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021.

7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. i projekcije za 2023. i 2024.

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije – Odjela za mentalno zdravlje za 2021. godinu

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2021. godinu

10. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko–neretvanskoj županiji u 2022. godini

11. Prijedlog odluke o davanju jamstva Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik za kreditno zaduženje za EU projekt K 120815 – Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo Dubrovnik

12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje poljoprivredne i tehničke škole

13. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na lokaciji H1-Škoj, Općina Slivnoo odabiru H1 Škoj

14. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za polje 421

15. Prijedlog odluke o neprihvaćanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – kupalište Vranac, Općina Vela Luka

16. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na lokaciji H1-Škoj, Općina Slivno

17. Prijedlog odluke o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na lokaciji H1-Škoj, Općina Slivno

18.Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za zonu 1

19. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za zonu 2

20. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti akvakulture na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora za zonu 3

21. Prijedlog odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja

22. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022.-2024. godine

23. Prijedlog Odluke o davanju jamstva Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka za kreditno zaduženje za EU projekt – Izgradnja Pomorsko-putničkog terminala – Vela Luka KK.07.4.1.04.0005

24. – 32. Prvokupi