9. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko- neretvanske županije održana je 11. ožujka 2019. g.

Dnevni red 9. sjednice Županijske skupštine 19

Zapisnik 8. sjednice ŽS 18

1. Izmjena i dopuna PP DNŽ

cjeloviti materijali:

2. Županovo izvješće za II polugodište 2018

3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018

4. Izvješće o kakvoći mora za 2018

5. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2019

7. Izvješće tehnička kultura za 2018.

8. Suglasnosti na statute osnovnih škola

9. Suglasnost statuti srednjih škola i učeničkih domova

10 Odluka o ulaganjima u osnovne škole

11. Odluka o ulaganjima u srednje škole

12. Odluka o davanju suglasnosti za nabavu MSCT uređaja

13. Odluka o promjeni naziva Doma za starije Korčula

14. Odluka o davanju suglasnosti na statut Opće bolnice Dubrovnik

15. Odluka o donošenju nove mreže hitne medicine

16. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija zdravstva

17. Odluka o financiranju centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva

18. Odluka o financiranju domova za starije i nemoćne

19. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije MALOSTONSKI zaljev

20. Prijedlog Odluke za odreknuće od koncesije Malostonski zaljev

21. Odluka o prestanku koncesije Malostonski zaljev

22. Odluka o dodjeli koncesije -Radež d.d

23. Odluka o dodjeli koncesije Slivno – Obrt Bartulović

24. Odluka o imenovanju ravnatelja-ice JU za zaštitu prirode

25. Imenovanje suci porotnici Općinski sud 2019

26. Izmjena člana povjerenstvo za nadzor mrtvozornika

27. – 46. Prvokupi