Nabava usluga – Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za Centar za kompetentnost u turizmu

(Grupa A. – Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Vila Čingrija; Grupa B. Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Garište; Grupa C. Usluge izrade projektno tehničke dokumentacije – Lokacija Turističko ugostiteljska škola) Dodatak 2. Vila Čingrija – nacrti iz Državnog arhiva u Dubrovniku Dodatak 3. Garište – snimak postojećeg stanja Zavoda za obnovu […]