2. sjednica Županijske skupštine održati će se 23. srpnja 2021. g. (petak) u dvorani Studentskog doma u Dubrovniku, na adresi Marka Marojice 4b, s početkom u 12,00 sati

Dnevni red 2. redovita sjednica ŽS 2021 Z A P I S N I K konstituirajuća sj.ŽS 2021. 2. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna DNŽ 2020 3. Suglasnost godišnji izvještaj ŽUC 4. Izvješće odjela za mentalno zdravlje 5. Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće 6. Izmjene Statuta OŠ Braća Glumac 7. Izmjene Statuta OŠ […]

19. sjednica Županijske skupštine održana je 16. ožujka 2021.

Dnevni red 19. sjednice Županijske skupštine 21 Zapisnik 18. sj. ŽS 20 1. Izvješće župana za II polugodište 2020 2. Izvješće o radu ŽOC 3. Program rada ŽOC 4. Izvješće o kakvoći mora 2020 5. Program utvrđivanja kakvoće mora 2021 6. Suglasnost proširenje djelatnosti OB Dubrovnik 7. Suglasnost na Statut Ljekarna Korčula 8. Odluka financiranje […]