3. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 15. prosinca 2017.

Dnevni red 3. sjednice Županijske skupštine 17 Zapisnik 2. sjednica 1. Rebalans proračuna prosinac 2017 2. Proračun 2018 3. Odlukaoizvršavanjuproračuna2018 4.IzmjenefinancijskiplanŽUC 5. SuglasnostfinancijskiplanŽUC2018 6. Odlukaoprodajistana2017 7. OdlukaofinanciranjupolitičkihstranakaDNŽ 2018 8. ProgramradaifinancijskiplanŽOC 9. ProgramunapređenjalovstvaDNŽ 10.Izmjenamrežejavnozdravstveneslužbe 11. Izmjenadecentraliziranefunkcijezdravstvo 12. Izmjenaodlukedomovizastarije2017 13. SuglasnostStatutDomzastarijeVelaLuka2017 14. PromjenaStatutaLjekarnaBlato 15. Izmjenejavnihpotrebauobrazovanju2017 16. Programjavnihpotrebauobrazovanju2018 17. Programšport2018 18. Programjavnihpotrebakultura 19. Programjavnihpotrebautehničkojkulturi2018 20. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijeosnovneškole 21. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijesrednješkole […]

2. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 25. rujna 2017.

Dnevni red 2. sjednice Županijske skupštine Zapisnik sa 1. sjednice Županijske skupštine Pozivi za odbore 1. Polugodišnji izvještaj proračuna 2. Rebalans proračuna 3. Odluka suglasnost polugodišnji izvještaj ŽUC 4. Izvješće župana za I polugodište 2017 5. Program rada Savjet mladih 2018 6. Glavni plan razvoja regije južna Dalmacija 7. Akcijski plan energetske učinkovitosti 8. Koncesije […]