19. sjednica Županijske skupštine održana je 15. ožujka 2017.

Dnevni red 19. sjednice Županijske skupštine 1. Županovo izvješće II. polugodište 2016. 2. Plan korištenja OIE: https://jumboiskon.tportal.hr/download/65877492-8dc3-4922-ac18-53ddc785ff86 (copy/paste 60MB) 3. Program zaštite zraka 4. Izvješće kakvoća mora 5. Program utvrđivanja kakvoće mora 6. Izvješće ŽOC onečišćenje mora 7. Program rada ŽOC onečišćenje mora 8. Izvješće savjet mladih 9. Izvješće program dnevni boravak i pomoć u […]

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Županijska skupština Odbor za dodjelu javnih priznanja objavljuje   P  O  Z  I  V   za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja     Odbor za dodjelu javnih priznanja Županijske skupštine pokreće postupak za predlaganje kandidata za javna priznanja, koja se dodjeljuju prigodom blagdana Sv. Leopolda Bogdana Mandića – Dana […]

18. sjednica Županijske skupštine održana je 16. prosinca 2016.

Dnevni red 18. sjednice Županijske skupstine Rebalans 2016. Proračun 2017. Odluka o izvršavanju proračuna 2017. Rebalans Žuc Financijski plan Žuc 2017. Županijska razvojna strategija Financijsko izvješće Opća bolnica Opća bolnica pravo građenja Izmjena decentralizirane zdravstvo 2016. Izvješće turističke ambulante Proširenje djelatnosti DZ Dubrovnik Odluka koncesija Lumbarda Odluka koncesija Malostonski zaljev Odluka koncesija Suđurađ Šipan Odluka […]