Bluemed projekt: promicanje i razvoj turizma na obalnom području i otocima Mediterana

Predstavnici Regionalne razvojne agencije DUNEA-e sudjelovali su na partnerskom sastanku Bluemed projekta u španjolskom gradu Cartageni kao nositelji radnog paketa ”Komunikacija”.

U sklopu Bluemed projekta dogovoreno je čišćenje i snimanje podvodnog arheološkog nalazišta kraj Cavtata te je predloženo uređenje Centra znanja u Arheološkom muzeju Konavala u kojem će se pomoću interaktivnih platformi omogućiti posjetiteljima na kopnu upoznavanje s bogatstvima podvodnog nalazišta.

Za provedbu aktivnosti projekta Bluemed u Dubrovačko-neretvanskoj županiji predviđeno je više od dva milijuna kuna.