Nabava usluge prijevoza učenika osnovnih škola na području Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 4 godine, Evidencijski broj nabave: NVV-04/2022.

Dokumentacija: PU – OS (Dokumentacija o nabavi) ver. 1.0 PU – OS (Obrazac savjetovanja) PU – OS (Poziv za prethodno savjetovanje) Troškovnici: Obrazac Troskovnik – Grupa 1 – OS Slano Obrazac Troskovnik – Grupa 2 – OS Župa Dubrovačka Obrazac Troskovnik – Grupa 3. – OS Cavtat ok Obrazac Troskovnik – Grupa 4 – OS […]

Nabava radova: Izgradnja Centra za obuku operativnih snaga Civilne zaštite DNŽ-e u Kuli Norinskoj – Projekt Interreg Italy-Croatia – FIRESPILL)

Vezana dokumentacija: Centar CZ DNZ (Prethodno savjetovanje) Centar CZ DNZ (Dokumentacija o nabavi) ver. 1.0 Centar CZ DNZ (Obrazac savjetovanja) Centar CZ DNZ (Poziv za prethodno savjetovanje) Građevinska vatrogasni dom Lokacijska dozvola Troškovnici: 01_DVD Kula Norinska_troskovnik gradjevinskih radova 02_DVD Kula Norinska_troskovnik elektrotehnickih radova 03_DVD Kula Norinska_troskovnik strojarskih radova _DVD Kula Norinska_troskovnik radova vodovoda i kanalizacije […]

Uređenje i opremanje Centra za nadzor i prevenciju posljedica poplava u Opuzenu – Projekt Interreg Italy-Croatia – STREAM

Vezana dokumentacija: Idejno rjesenje (T.D. 45-19 – TR – Opuzen – MC) Mišljenje_građevinska dozvola nije potrebna_CENTAR U OPUZENU_DNŽ stream Opuzen – MC (Dokumentacija o nabavi) ver. 1.0 Opuzen – MC (Obrazac savjetovanja) Opuzen – MC (Poziv za prethodno savjetovanje) Opuzen – MC (Prilog 3. – Troskovnik)