Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblike promidžbe, poduzetništva i turizma i DNŽ za 2020. godinu

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblike promidžbe, poduzetništva i turizma i DNŽ za 2020. godinu Prijavni obrasci (dostavljaju se uz razrađen prijedlog projekta/aktivnosti, presliku rješenja/obrtnice/izvoda iz sudskog registra i ostalu prateću dokumentaciju ako postoji) Obrazac 1 Obrazac 2 Obrazac 3 2.      Izvještajni obrasci (dostavljaju se po realizaciji […]

Poziv na Javno izlaganje prijedloga Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i Kuti

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izradilo je prijedlog Uredbe o proglašavanju posebnih rezervata Modro oko i jezero Desne, Ušće Neretve i Kuti. Uredbu donosi Vlada Republike Hrvatske, temeljem članka 123. Stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) kojom se predlaže zaštita područja u sljedećim kategorijama: Posebni ornitološki rezervat […]