Javni poziv za uvid u spis predmeta VLADIMIR DEPOLO, HR-20260 KORČULA, UL.HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 24

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Korčula KLASA: UP/I-361-03/16-01/000060 URBROJ: 2117/1-23/2-1-17-0006 Korčula, 10.07.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta VLADIMIR DEPOLO, HR-20260 KORČULA, UL.HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 24 EDIT DEPOLO, HR-20260 KORČULA, UL.HRV.BRATSKE ZAJEDNICE 24 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku […]