Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. god.

Javni poziv za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godine Obrazac prijave

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore po Programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu, Aktivnost 13 – Lokalne akcijske grupe

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore po Programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu, Aktivnost 13 – Lokalne akcijske grupe Prijava Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti Izjava o dvostrukom financiranju Izjava o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih […]