Odluka o djelomičnom poništenju natječaja

KLASA: 112-01/16-01/32 URBROJ: 2117/1-01-17-18 Dubrovnik, 18. siječnja 2017.   Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11), Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi   ODLUKU o djelomičnom poništenju natječaja   Poništava se točka 2. Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske […]

Izmjene i dopune I. plana prijama na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 07/09, 10/10, 3/13 i 4/15) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) donosim   IZMJENE I DOPUNE I. PLANA PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U […]

Izmjene i dopune V. plana prijama na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 07/09, 10/10, 3/13 i 4/15) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) donosim   IZMJENE I DOPUNE V. PLANA PRIJAMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U […]