Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za referenta za prostorno uređenje i gradnju – 1. izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije u Dubrovniku, Vela Luci i u Pločama

Na temelju članka 19. stavka 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje     OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme     viši stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica, […]

Natječaji za upis učenika u I. razrede srednjih škola u školskoj godini 2017./2018.

http://www.ss-vela-luka.skole.hr/?news_hk=1&news_id=590&mshow=290#mod_news ) www.usls.hr http://ss-turisticka-ugostiteljska-du.skole.hr/UPISI http://ss-fraandrijekacicamiosica-ploce.skole.hr/?news_hk=1&news_id=591&mshow=290#mod_news http://www.ssopuzen.hr/novosti/318/natjeaj-za-upis-uenika-u-prvi-razred-srednje-kole http://www.ss-ekonomskaitrgovacka-du.skole.hr/upis-ucenika-u-prvi-razred-sk-godine-2017-2018 http://www.gimnazija-metkovic.com/?p=3016 https://ssblato.hr/natjecaj-za-upis-u-prvi-razred-skolske-godine-201718/ http://ss-metkovic.skole.hr/upisi http://ss-psegedina-korcula.skole.hr/ http://ss-medicinska-du.skole.hr/ http://gimnazija-dubrovnik.skole.hr/?news_hk=1&news_id=2063&mshow=290#mod_news http://ss-pomorsko-tehnicka-du.skole.hr/ http://www.ots-du.hr/ http://www.gimnazija-klasicna-rboskovic-du.skole.hr/    

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA KONAVLE, HR-20210 Cavtat, Trumbićev put 25

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava u Konavlima KLASA: UP/I-361-03/17-01/000175 URBROJ: 2117/1-23/6-1-17-0002 Konavle, 23.06.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA KONAVLE, HR-20210 Cavtat, Trumbićev put 25 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine […]

Poziv na testiranje kandidatkinja koje formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za financije Dubrovačko-neretvanske županije

R E P U B L I K A  H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu   KLASA: 112-01/17-01/17 URBROJ: 2117/1-06/2-17-09   Dubrovnik, 19. lipnja 2017.     Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme računovodstvenog referenta (1 izvršitelja/ica) u […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske, HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Metković   KLASA: UP/I-350-05/17-01/000040 URBROJ:  2117/1-23/4-4-17-6 Metković, 20.06.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-Neretvanske, HR-20000 Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku […]

Poziv na testiranje kandidata koji formalno udovoljava uvjetima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i gradnju (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije, u Ispostavi u Korčuli

R E P U B L I K A  H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu   KLASA: 112-01/17-01/18 URBROJ: 2117/1-23/1-7-17-06   Dubrovnik, 16. lipnja 2017.     Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje i […]

Javni poziv za uvid u spis predmeta NIKOLA JURJEVIĆ, HR-10000 ZAGREB, MEDULIĆEVA 2

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Ispostava Korčula   KLASA: UP/I-361-03/17-01/000083 URBROJ: 2117/1-23-2-2-17-0008 Korčula, 08.06.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta NIKOLA JURJEVIĆ, HR-10000 ZAGREB, MEDULIĆEVA 2 – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene […]

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08 i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu, župan Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje   JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje […]