Javni poziv za prijavu projekata dječji vrtići na području Dubrovačko-neretvanske županije

Klasa: 400-06/17-01/70 Urbroj: 2117/1-01-17-1   Dubrovnik, 30. ožujka 2017. godine   Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 5/16), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje     J A V N I  P O Z I V   ZA PRIJAVU PROJEKATA DJEČJI VRTIĆI NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE   I. […]

Javni poziv za prijavu projekata sanacije i izgradnje sportskih igrališta i objekata

Klasa: 400-06/17-01/69 Urbroj: 2117/1-01-17-1   Dubrovnik,  30. ožujka 2017. godine   Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 5/16), Dubrovačko-neretvanska županija, objavljuje   JAVNI  P O Z I V   ZA PRIJAVU PROJEKATA SANACIJE I IZGRADNJE  SPORTSKIH IGRALIŠTA I OBJEKATA   I.   U Proračunu Dubrovačko-neretvanske […]

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2017. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Sl. Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 7/09, 10/10. i 3/13 ), te na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/17-01/03, URBROJ: 2117/1-01-17-01 od 17. ožujka 2017. godine, župan Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA […]

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini

Temeljem članka 12. „ Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. Godine“, (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 3/2016), objavljuje se sljedeći:                                                               JAVNI POZIV                                           za dodjelu potpora male vrijednosti                  u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2017. godini   PREDMET JAVNOG POZIVA   Dodjela bespovratne potpore male […]

Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2017. godinu

Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje     Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu […]

JAVNI POZIV ZA PROJEKT PODRŠKE INSTITUCIJONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA, TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2017. GODINI

JAVNI POZIV ZA PROJEKT PODRŠKE INSTITUCIJONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA, TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2017. GODINI   I.PREDMET  JAVNOG POZIVA: podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije donacije i sponzorstva jednodnevne i višednevne manifestacije (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično) […]