7. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održati će se 3. listopada 2018.

Z A P I S N I K 6. sjednice Skupstine DNZ   Dnevni red 7. redovite sjednice Skupštine DNZ 1. Polugodišnji izvještaj o izvrsenju Proračuna DNZ za 2018. 2. Izvješće Župana DNZ za prvo polugodište 2018. godine 3. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici DNZ-e 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o […]

5. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 2. svibnja 2018.

Dnevni red 5. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik s 4. sjednice ŽS 18. 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna DNŽ 2017 2. Izmjene i dopune proračuna 2018. 3. Izmjene odluke o izvršavanju proračuna 4. Godišnji obračun ŽUC 5. Decentralizirano financiranje zdravstvene ustanove 6. OB Dubrovnik nabavka mamografa 7. Kalos kupnja zemljišta 8. Kredit DZ Metković […]

4. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 13. ožujka 2018.

Dnevni red 4. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik 3. sjednica 1. Izvješće župana za II polugodište 2017 2. Izmjena Statuta 2018. 3. Odluka o ustroju 2018. 4. Osnivanje JU DUNEA 5. Izvješće o kakvoći mora za 2017 6. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2018 7. Izvješće o radu ŽOC 2017 8. Izvješće Povjerenstva za prava […]

3. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 15. prosinca 2017.

Dnevni red 3. sjednice Županijske skupštine 17 Zapisnik 2. sjednica 1. Rebalans proračuna prosinac 2017 2. Proračun 2018 3. Odlukaoizvršavanjuproračuna2018 4.IzmjenefinancijskiplanŽUC 5. SuglasnostfinancijskiplanŽUC2018 6. Odlukaoprodajistana2017 7. OdlukaofinanciranjupolitičkihstranakaDNŽ 2018 8. ProgramradaifinancijskiplanŽOC 9. ProgramunapređenjalovstvaDNŽ 10.Izmjenamrežejavnozdravstveneslužbe 11. Izmjenadecentraliziranefunkcijezdravstvo 12. Izmjenaodlukedomovizastarije2017 13. SuglasnostStatutDomzastarijeVelaLuka2017 14. PromjenaStatutaLjekarnaBlato 15. Izmjenejavnihpotrebauobrazovanju2017 16. Programjavnihpotrebauobrazovanju2018 17. Programšport2018 18. Programjavnihpotrebakultura 19. Programjavnihpotrebautehničkojkulturi2018 20. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijeosnovneškole 21. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijesrednješkole […]

2. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 25. rujna 2017.

Dnevni red 2. sjednice Županijske skupštine Zapisnik sa 1. sjednice Županijske skupštine Pozivi za odbore 1. Polugodišnji izvještaj proračuna 2. Rebalans proračuna 3. Odluka suglasnost polugodišnji izvještaj ŽUC 4. Izvješće župana za I polugodište 2017 5. Program rada Savjet mladih 2018 6. Glavni plan razvoja regije južna Dalmacija 7. Akcijski plan energetske učinkovitosti 8. Koncesije […]

1. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 7. srpnja 2017.

Dnevni red 1. sjednice Županijske skupštine Zapisnik konstituirajuća sjednica 2017. 2. Županov Program rada 17.-21. 3. Izvršenje proračuna 2016. 4. Godišnji obračun ŽUC 2016. 5. Revizija za 2015. 6. Osnivanje Dnevne bolnice Metković 7. Suglasnost statut DZ Korčula 8. Suglasnost statut DZ Dubrovnik 9. Programi zdravstva i socijalne skrbi 2017. 10. Decentralizirane funkcije zdravstvo 11. […]

19. sjednica Županijske skupštine održana je 15. ožujka 2017.

Dnevni red 19. sjednice Županijske skupštine 1. Županovo izvješće II. polugodište 2016. 2. Plan korištenja OIE: https://jumboiskon.tportal.hr/download/65877492-8dc3-4922-ac18-53ddc785ff86 (copy/paste 60MB) 3. Program zaštite zraka 4. Izvješće kakvoća mora 5. Program utvrđivanja kakvoće mora 6. Izvješće ŽOC onečišćenje mora 7. Program rada ŽOC onečišćenje mora 8. Izvješće savjet mladih 9. Izvješće program dnevni boravak i pomoć u […]

18. sjednica Županijske skupštine održana je 16. prosinca 2016.

Dnevni red 18. sjednice Županijske skupstine Rebalans 2016. Proračun 2017. Odluka o izvršavanju proračuna 2017. Rebalans Žuc Financijski plan Žuc 2017. Županijska razvojna strategija Financijsko izvješće Opća bolnica Opća bolnica pravo građenja Izmjena decentralizirane zdravstvo 2016. Izvješće turističke ambulante Proširenje djelatnosti DZ Dubrovnik Odluka koncesija Lumbarda Odluka koncesija Malostonski zaljev Odluka koncesija Suđurađ Šipan Odluka […]