9. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko- neretvanske županije održana je 11. ožujka 2019. g.

Dnevni red 9. sjednice Županijske skupštine 19 Zapisnik 8. sjednice ŽS 18 1. Izmjena i dopuna PP DNŽ cjeloviti materijali: http://zzpudnz.sistemi.hr/dokumenti_3/dok281.aspx https://drive.google.com/drive/folders/1F1qPYmPl9kUQvGwCnyvOEC3M07pdP6oM?usp=sharing 2. Županovo izvješće za II polugodište 2018 3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018 4. Izvješće o kakvoći mora za 2018 5. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2019 7. Izvješće tehnička kultura […]