9. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko- neretvanske županije održana je 11. ožujka 2019. g.

Dnevni red 9. sjednice Županijske skupštine 19 Zapisnik 8. sjednice ŽS 18 1. Izmjena i dopuna PP DNŽ cjeloviti materijali: http://zzpudnz.sistemi.hr/dokumenti_3/dok281.aspx https://drive.google.com/drive/folders/1F1qPYmPl9kUQvGwCnyvOEC3M07pdP6oM?usp=sharing 2. Županovo izvješće za II polugodište 2018 3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018 4. Izvješće o kakvoći mora za 2018 5. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2019 7. Izvješće tehnička kultura […]

8. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 13. prosinca 2018.

Dnevni red 8. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik 7. sjednica 1. Rebalans proračuna 2018 2. Proračun 2019 3. Odluka o izvršavanju proračuna 4. Rebalans ŽUC 5. Proračun ŽUC 2016. 6. Program rada ŽOC 7. Odluka o dodjeli koncesije polja 355 i 539 Malostonski zaljev 8. Raskid ugovora o potkoncesiji 9. Prijedlog Odluke o odabiru Lopud […]

7. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 3. listopada 2018.

Z A P I S N I K 6. sjednice Skupstine DNZ   Dnevni red 7. redovite sjednice Skupštine DNZ 1. Polugodišnji izvještaj o izvrsenju Proračuna DNZ za 2018. 2. Izvješće Župana DNZ za prvo polugodište 2018. godine 3. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici DNZ-e 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o […]