9. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko- neretvanske županije održana je 11. ožujka 2019. g.

Dnevni red 9. sjednice Županijske skupštine 19 Zapisnik 8. sjednice ŽS 18 1. Izmjena i dopuna PP DNŽ cjeloviti materijali: http://zzpudnz.sistemi.hr/dokumenti_3/dok281.aspx https://drive.google.com/drive/folders/1F1qPYmPl9kUQvGwCnyvOEC3M07pdP6oM?usp=sharing 2. Županovo izvješće za II polugodište 2018 3. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2018 4. Izvješće o kakvoći mora za 2018 5. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2019 7. Izvješće tehnička kultura […]

8. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 13. prosinca 2018.

Dnevni red 8. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik 7. sjednica 1. Rebalans proračuna 2018 2. Proračun 2019 3. Odluka o izvršavanju proračuna 4. Rebalans ŽUC 5. Proračun ŽUC 2016. 6. Program rada ŽOC 7. Odluka o dodjeli koncesije polja 355 i 539 Malostonski zaljev 8. Raskid ugovora o potkoncesiji 9. Prijedlog Odluke o odabiru Lopud […]

7. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 3. listopada 2018.

Z A P I S N I K 6. sjednice Skupstine DNZ   Dnevni red 7. redovite sjednice Skupštine DNZ 1. Polugodišnji izvještaj o izvrsenju Proračuna DNZ za 2018. 2. Izvješće Župana DNZ za prvo polugodište 2018. godine 3. Prijedlog Odluke o Županijskoj riznici DNZ-e 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o […]

5. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 2. svibnja 2018.

Dnevni red 5. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik s 4. sjednice ŽS 18. 1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna DNŽ 2017 2. Izmjene i dopune proračuna 2018. 3. Izmjene odluke o izvršavanju proračuna 4. Godišnji obračun ŽUC 5. Decentralizirano financiranje zdravstvene ustanove 6. OB Dubrovnik nabavka mamografa 7. Kalos kupnja zemljišta 8. Kredit DZ Metković […]

4. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 13. ožujka 2018.

Dnevni red 4. sjednice Županijske skupštine 18. Zapisnik 3. sjednica 1. Izvješće župana za II polugodište 2017 2. Izmjena Statuta 2018. 3. Odluka o ustroju 2018. 4. Osnivanje JU DUNEA 5. Izvješće o kakvoći mora za 2017 6. Program utvrđivanja kakvoće mora za 2018 7. Izvješće o radu ŽOC 2017 8. Izvješće Povjerenstva za prava […]

3. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 15. prosinca 2017.

Dnevni red 3. sjednice Županijske skupštine 17 Zapisnik 2. sjednica 1. Rebalans proračuna prosinac 2017 2. Proračun 2018 3. Odlukaoizvršavanjuproračuna2018 4.IzmjenefinancijskiplanŽUC 5. SuglasnostfinancijskiplanŽUC2018 6. Odlukaoprodajistana2017 7. OdlukaofinanciranjupolitičkihstranakaDNŽ 2018 8. ProgramradaifinancijskiplanŽOC 9. ProgramunapređenjalovstvaDNŽ 10.Izmjenamrežejavnozdravstveneslužbe 11. Izmjenadecentraliziranefunkcijezdravstvo 12. Izmjenaodlukedomovizastarije2017 13. SuglasnostStatutDomzastarijeVelaLuka2017 14. PromjenaStatutaLjekarnaBlato 15. Izmjenejavnihpotrebauobrazovanju2017 16. Programjavnihpotrebauobrazovanju2018 17. Programšport2018 18. Programjavnihpotrebakultura 19. Programjavnihpotrebautehničkojkulturi2018 20. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijeosnovneškole 21. Odlukaizmjenedecentraliziranefunkcijesrednješkole […]

2. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 25. rujna 2017.

Dnevni red 2. sjednice Županijske skupštine Zapisnik sa 1. sjednice Županijske skupštine Pozivi za odbore 1. Polugodišnji izvještaj proračuna 2. Rebalans proračuna 3. Odluka suglasnost polugodišnji izvještaj ŽUC 4. Izvješće župana za I polugodište 2017 5. Program rada Savjet mladih 2018 6. Glavni plan razvoja regije južna Dalmacija 7. Akcijski plan energetske učinkovitosti 8. Koncesije […]

1. sjednica Županijske skupštine Dubrovačko – neretvanske županije održana je 7. srpnja 2017.

Dnevni red 1. sjednice Županijske skupštine Zapisnik konstituirajuća sjednica 2017. 2. Županov Program rada 17.-21. 3. Izvršenje proračuna 2016. 4. Godišnji obračun ŽUC 2016. 5. Revizija za 2015. 6. Osnivanje Dnevne bolnice Metković 7. Suglasnost statut DZ Korčula 8. Suglasnost statut DZ Dubrovnik 9. Programi zdravstva i socijalne skrbi 2017. 10. Decentralizirane funkcije zdravstvo 11. […]