Kako će plan razvoja prometa utjecati na okoliš

Rasprava o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš (SPUO) Glavnog plana razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija održana je u svrhu određivanja sadržaja i razine obuhvata podataka Strateške studije. Riječ je o postupku kojim se ocjenjuju mogući utjecaji planova i programa te njihovih alternativa na okoliš, predlažu mjere za suzbijanje negativnih utjecaja, kao i program praćenja utjecaja.

Stratešku studiju utjecaja na okoliš izrađuje OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, kao podugovaratelj izrađivača, uz stručno savjetodavanje Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode DNŽ. Sudionici su zamoljeni da pismeno daju svoje prijedloge o tome što bi trebalo uključiti u sadržaj Strateške studije nastavno na ključne elemente plana, koje su imali priliku čuti u uvodnom dijelu rasprave.

 

Također je predstavljen i postupak izrade HIA-e, odnosno Procjene utjecaja na kulturnu i svjetsku baštinu.

Govoreći na otvorenju rasprave, župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić kazao je kako će se izgradnjom mosta Pelješac riješiti jedan od problema prometne izoliranosti naše županije no da treba nastaviti i izgradnju autoceste.

 

„Autocesta ne može stati u Pločama i ne može prolaziti susjednom državom“ – rekao je župan Dobroslavić i dodao kako nam je zadaća razvijati ovaj prostor, ali ga i očuvati za budućnost.

Pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Luko Vuletić kazao je kako će se primjenom rezultata ovog projekta omogućiti jednostavniji i ugodniji život građanima.

 

Predstavnici tvrtki izrađivača plana, TRAMES Consultants i Ramboll Denmark, predstavili su ovom prigodom početnu analizu stanja u prometu, kao dio prometnog modela funkcionalne regije, koji će biti jedan od rezultata projekta.

 

Razvoj funkcionalne regije Južna Dalmacija projekt je Dubrovačko-neretvanske županije koji ima za cilj utvrditi stanje prometne interakcije funkcionalne regije te jasno definirati dugoročne planove razvoja.Vrijedan je 6,5 milijuna kuna, od čega je 85 % iznos bespovratnih sredstava EU osiguranih Operativnim programom ‘Promet’ 2007-2013. Projekt je pripremala i prijavila Regionalna razvojna agencija DUNEA, u suradnji s DNŽ, a završetak se očekuje u kolovozu ove godine.