Cestovna mreža na području Metkovića

Pročelnik za komunalne poslove, promet i veze Miho Baće i gradonačelnica Metkovića Katarina Ujdur sudjelovali su u Metkoviću na prezentaciji Prostorno-prometno-građevinska studija cestovne mreže državnog značenja na širem području Metkovića.

 

Investitor studije su Hrvatske ceste, a izrađivač je Promel projekt Zagreb. Svrha izrade studije bila je identifikacija odnosno izrada prometne analize studije koja će sadržavati i definirati elemente poboljšanja odvijanja prometa na širem području grada Metkovića, s razradom idejnih rješenja planiranih cesta. Ciljevi studije su povezivanje grada Metkovića na prometni sustav autocesta, izmještanje prometa iz centra grada Metkovića i smanjenje zastoja na graničnom prijelazu Metković – Doljani.

 

Studijom su analizirani postojeći i planirani prometni pravci na širem području Metkovića, te predloženi novi pravci povezivanja Metkovića s postojećom mrežom autocesta.

Isto tako, izrađeni su idejna rješenja planiranih cesta Obilaznica Metkovića (izmještanje državne ceste DC9 iz centra grada) zapadno od Metkovića s izgradnjom novog mosta preko Neretve i spojna cesta od Metkovića do autoceste A10 na potezu Metković – Vid – Prud – čvor Nova sela.

 

Također, stanovnici ulice Stjepana Radića u Metkoviću su kao poseban problem istaknuli nemogućnost funkcioniranja premještanjem graničnog prijelaza.