CREATURES Objavljen katalog primjera kreativnog turizma

Kroz projekt Promocija kreativnog turizma kroz uspostavu iskustvenih i održivih ruta (CREATURES), Regionalna agencija DUNEA sudjelovala je u pripremi kataloga inovativnih i održivih primjera dobre prakse kreativnih i kulturnih industrija primijenjenih u turizmu na području programa ADRION, pod vodstvom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Između ostalih, tu se nalaze i primjeri muzejske suvenirnice Umjetničke galerije Dubrovnik koja nudi hrvatski dizajn kao najbolji mogući originalni suvenir te koncept restorana Pantarul, omiljenog među Dubrovčanima, koji služi tradicionalna jela u modernom okruženju. Prva županijska tematska turistička cesta „Pelješac vinsko carstvo“ primjer je kako povezati sve od vinarija i kušaonica vina, do agroturizama, restorana i školjkara, do vrijednih primjeraka kulturne baštine te posjetitelje upoznati sa zanimljivim manifestacijama, običajima i domaćim suvenirima.

Kao primjer važnosti dokumentiranja procesa restauracije te promidžbe važnosti valorizacije baštine kroz nove tehnologije, navodi se interaktivni prikaz oltara iz 16. stoljeća iz crkve sv. Jeronima u Slanome koji je trenutno jedan od glavnih eksponata Zavičajne kuće Dubrovačkog primorja.

Kroz daljni rad na projektu CREATURES, Regionalna agencija DUNEA izradit će preporuke za unapređenje politika za kreativne i kulturne industrije kao i lokalni akcijski plan kojima bi se spomenute politike prilagodile i primijenile na lokalnom području. Naglasak će se staviti na poticanje primjene inovacija, tehnologije i znanja u interpretaciji, valorizaciji i promociji baštine kroz nove turističke proizvode za mlade turiste.

Proračun Regionalne agencije DUNEA je 1,6 milijuna kuna dok je ukupan proračun projekta 13,9 milijuna kuna. Osim Regionalne agencije DUNEA, u projektu sudjeluju Autonomna regija Friuli Venezia Giulia (IT), Institut za urbano planiranje Republike Slovenije (SI), Znanstveni park Patras (GR), Ekonomski fakultet u Ateni (GR), Regionalni direktorata za kulturu Vlöre (AL), Ekonomski fakultet u Sarajevu (BA). Projekt je ugovoren kroz Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje INTERREG ADRION i sufinanciran je 85 posto sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. CREATURES se provodi od ožujka 2020. do kolovoza 2022. godine.

Novosti projekta mogu se pratiti na Facebook stranici projekta, a spomenuti katalog je dostupan OVDJE.