Dan otvorenih vrata europskih institucija u Bruxellesu

U sklopu Dana Europe, 5. svibnja, europske institucije u Bruxellesu otvorile su svoja vrata. Tog dana svi posjetitelji imali su priliku ući u institucije EU te sudjelovati u posebnim aktivnostima kao što su javne debate i posjeti zgradama sa stručnim vodstvom te posebne animacije predviđene za djecu.
Povodnom navedene manifestacije, Predstavnički ured Dubrovačko-neretvanske županije u Bruxellesu predstavio se na informativnom štandu u Europskom odboru regija. Ovogodišnje predstavljanje europskih regija bilo je pod sloganom „Ponosni na našu regiju i kulturu“, sukladno s tim Predstavnički ured predstavio je bogato kulturno nasljeđe Dubrovačko-neretvanske županije te primjere uspješno implementiranih projekata financiranih iz europskih fondova vezanih za kulturu.
Uz štandove hrvatskih županija, predstavile su se i mnoge druge europske regije kao i organizacije koje djeluju u Bruxellesu. Ovo događanje posjetilo je više od tri tisuće posjetitelja.
Osim uloge predstavljanja i zastupanja interesa Dubrovačko-neretvanske županije, Predstavnički ured u Bruxellesu provodi i aktivnosti usavršavanja i edukacije za mlade programom stručne prakse. Stručna praksa u Predstavničko uredu u Bruxellesu je vrlo korisno iskustvo i izvanredna mogućnost učenja o načinu rada i funkcioniranja same EU kao i njezinih institucija.
Već sedam godina Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA provode program prakse za mlade te je program prakse Predstavničkog ureda DNŽ u Bruxellesu do sada uspješno završilo 60 mladih. Program stručne prakse za 2018. godinu u Predstavničkom uredu pohađati će 21 stažist.