Demografska obilježja stanovništva važan su pokazatelj stanja u prostoru, bilo kao pokazatelj gospodarskih, socijalnih, političkih ili nekih drugih procesa, koji se odvijaju u prostoru. Na području Dubrovačko-neretvanske županije prema posljednjem popisu iz 2011. godine živjelo je 122 568 stanovnika. U odnosu na popis iz 2001. godine kada je broj stanovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji iznosio 122 870, to je smanjenje za 302 stanovnika.

Gledajući međupopisno razdoblje od 2011. do 2001. godine negativno kretanje stanovništva karakteristično je za većinu općina i gradova, osim za gradove Metković i Opuzen, te općine Konavle i Župu dubrovačku. Najviše stanovnika živi u Gradu Dubrovniku (42 615), a od općina najviše stanovnika ima Općina Konavle (8  577). Općina Janjina ističe se najmanjim brojem stanovnika u Županiji (551). Prosječna gustoća naseljenosti nije se puno promijenila s obzirom na prethodni popis stanovništva iz 2001. godine, kada je iznosila 68,98 st/km² (2011. godine je 68,82 st/km²). Najveću gustoću naseljenosti ima Općina Župa dubrovačka (364,7 st/km²), a najmanju općine Dubrovačko primorje i  Mljet (11 st/km²).

Stanovništvo Županije po općinama i gradovima

tablica1demo

Dubrovačko-neretvanska županija, kao i sve ostale županije imala je 2011. godine negativno prirodno kretanje, odnosno prirodni pad. Prirodni pad od -12 stanovnika rezultat je 1273 rođenih i 1284 umrlih na području Županije. Uzroci negativnog prirodnog rasta su brojni, a jedan od glavnih je depopulacija ili emigracija naselja.

Prirodno kretanje stanovništva u Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji

tablica2demo

Od ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije više je žena 62 947 (51,36%), a muškaraca je 59 621 (48,64 %). Takav omjer sličan je i na državnoj razini (51,78% žena, 48,22% muškaraca).

Promatrajući kroz velike dobne skupine, uočava se da je broj muškaraca nešto viši u mladom stanovništvu, podjednak je broju žena u zrelom, a u starom stanovništvu prevladava žensko stanovništvo. Gledajući sveukupno stanovništvo po dobnoj strukturi, uočava se proces smanjenja broja stanovnika u nižim dobnim skupinama.

Dobno-spolna struktura Dubrovačko-neretvanske županije 2011.godine

tablica3demo

Prosječna starost Dubrovačke-neretvanske županije je 41,5 godina. Ako se uzme u obzir prosječna starost svih ostalih županija Republike Hrvatske nalazi se u samoj sredini. Indeks i koeficijent starosti najbolji su pokazatelji starosti odnosno procesa starenja određenog područja. Na temelju toga lako se može zaključiti da je područje Dubrovačko-neretvanske županije duboko zašlo u proces starenja (indeks 109,4, koeficijent 24,4). Smatra se već da je proces starenja zahvatio određeno područje kada indeks i koeficijent starosti prijeđu vrijednost od 40 %, odnosno 12 %.
Pad broja stanovnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji predstavlja negativan pokazatelj stanja u prostoru.

Da bi se osigurao ravnomjerniji demografski razvoj i povoljno kretanje stanovništva, potrebno je osigurati ostanak domaćeg stanovništva i poticati doseljavanje mladog i radno sposobnog stanovništva.