Dodijeljene potpore male vrijednosti korisnicima Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska županija je početkom 2016. godine pokrenula rad Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik, čije je upravljanje ustupila Centru za poduzetništvo. Poduzetnički inkubator Dubrovnik je tako otvorio svoja vrata malim poduzetnicima koji tek počinju poslovati ili posluju do tri godine, kako bi im pružio niz povoljnih usluga s namjerom da se tijekom inkubacije razvijaju i postanu uspješni poduzetnici. Uz postignutu financijsku uspješnost i samostalnost, poduzetnici mogu spremni izaći iz inkubatora i suočiti se s tržišnim uvjetima poslovanja. Osim subvencioniranih cijena najma, poduzetnicima se nude i ostale usluge, kao što su korištenje poslovne infrastrukture te razne poslovne i intelektualne usluge za vrijeme inkubacije.

U Poduzetnički inkubator Dubrovnik trenutno je smješteno sedam poslovnih subjekata različitih djelatnosti, a neki od njih su već potpisali Ugovore o inkubaciju za drugu godinu inkubacije. Dubrovačko- neretvanska županija je sukladno Pravilniku o korištenju usluga Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik (Klasa: 301-1/13-01/20, Urbroj: 2117/1-01-15-27) u 2016. godini korisnicima Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik dodijelila ukupno 155.328,94 kuna potpora male vrijednosti, od čega se 149.928,94 kuna odnosi na potporu za najam poslovnog prostora, 1.400,00 kuna na potporu za izradu projektne dokumentacije te 4.000,00 kuna na potporu za korisnike virtualnog inkubatora (članarina i računovodstvene usluge).