Dogovoreno rješenje za Turističku školu i Pastoralni centar

Župan Nikola Dobroslavić sa suradnicima sastao se s gradonačelnikom Androm Vlahušićem , biskupom mons. Matom Uzinićem i njegovim suradnicima danas u Palači Ranjini

Tema sastanka bila je rješavanja pitanja prostornog smještaja Turističko-ugostiteljske škole s športskom dvoranom i hotelskim praktikumom i Pastoralnog centra.Na sastanku je naglašena iznimna važnost pronalaska rješenja prostornog smještaja Turističko-ugostiteljske škole Dubrovnik kao i Pastoralnog centra .

Zaključak sastanka bio je da je nemoguće smjestiti oba sadržaja na lokaciji predviđenoj GUP-om, da zbog veličine, TUŠ s dvoranom i hotelskim praktikumom trebas ostati na lokaciji  koja je predviđena u planu, a da će se Izmjenama i dopunama GUP- a i UPU- a Solitudo ucrtati položaj Pastoralnog centrau zoni Solituda.  Potrebne promijene UPU – a i GUP – a će  u suradnji s nadležnim odjelom Grada pripremiti Zavod za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije.