Dokumenti zaštite okoliša

PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018. – 2021. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 14/18)

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 6/10)

IZVJEŠĆA O STANJU OKOLIŠA

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2015.-2018. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 4/20)

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2011.-2014. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 2/16)

Izvješće o stanju okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, 2007.-2010. (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”, br. 5/14)

Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko-neretvanske županije, Zaključak o prihvaćanju („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/12)

Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko-neretvanske županije, Zaključak o prihvaćanju („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/12)

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagode klimatskim promjenama za područje Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2017. do 2020.