Donesena Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode

Župan Dubrovačko–neretvanske županije donio je Odluku o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu temeljem članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije, objavljenog na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

Odlukom su utvrđeni iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su prijavile svoje projekte/programe na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu koji je objavljen na internet stranici Dubrovačko-neretvanske županije, temeljem članka 18. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi i članka 209. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša te članka 33., stavak 1. Zakona o udrugama, prema kojoj će se u 2016. godini iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije financirati provedba 14 projekata/programa iz područja zaštite okoliša i prirode.

Po provedenom Javnom natječaju, pristiglo je ukupno 17 prijava, od kojih je 16 zadovoljilo provjeru propisanih uvjeta, a 14 prijava je odabrano od strane Povjerenstva za  ocjenjivanje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu za financiranje u 2016. Sve poslove vezane za provedbu Javnog natječaja obavio je Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosila je oko sto tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se mogao prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu iznosio je tisuću kuna, najveći deset tisuća kuna. Dubrovačko-neretvanska županija pozvala je udruge čiji programi/projekti obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2016. godinu radi moguće financijske potpore. Udruge su mogle prijaviti najviše jedan projekt/program za slijedeće aktivnosti:

  • unaprjeđivanje kakvoće okoliša i popularizacija zaštite okoliša i prirode, odnosno edukacija građana, osobito mladih, u području očuvanja mora, voda, obalnog i drugih posebno vrijednih prostora
  • popularizacija očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije,
  • edukacija i promocija životnih stilova u području gospodarenja otpadom, izbjegavanje nastanka otpada, recikliranje otpada, pravilno postupanje s otpadom.

 

Dokument se nalazi u privitku:

Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-za-2016