DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021, u daljnjem tekstu: Zakon)  koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine propisane su nadležnosti upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave za  izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom:

  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom (osim postupaka R1 i D10)
  • rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.

Za podnošenje zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom koristi se obrazac propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, br. 81/20) , Dodatak V.

Registar dozvola za gospodarenje otpadom dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:   http://regdoz.azo.hr