Druga Fokus grupa na temu gospodarenja otpadom u turističkim gradovima

U nastavku provedbe EU projekta URBAN-WASTE, u organizaciji Regionalne razvojne agencije DUNEA-e održana je i druga fokus grupa na temu gospodarenja otpadom u turističkim gradovima. Nakon što su u prvoj grupi sudjelovali dionici iz sektora gospodarenja otpadom ovaj put u fokusu su bili dionici iz sektora turizma.

Raspravljalo se o utjecaju turizma na gospodarenje otpadom, razini svijesti o važnosti upravljanja otpadom s naglaskom na rodne razlike, važnosti recikliranja i kružne ekonomije kao i o njihovim iskustvima u upravljanju otpadom, vezano za turizam. Kao ključnu problematiku sudionici su naveli nisku razinu svijesti lokalnog stanovništva o važnosti gospodarenja otpadom te uočenu višu svijest posjetitelja/turista po tom pitanju. Istaknuto je i kako kronično nedostaje certificiranih prikupljača otpada, pogotovo onih koji zbrinjavaju posebne vrste otpada. Također, ne postoje ni firme koje bi se bavile otpadom na način da nakon nekog događanja prikupe preostali otpad i selektiraju ga. Uočena je i problematika neadekvatne infrastrukture, koja možda zadovoljava potrebe postojećih stanovnika no ne i u razdobljima kada zbog  dolaska turista broj ljudi, a time i količina otpada u nekom mjestu, višestruko raste.

Sudionike je na početku pozdravila direktorica DUNEA-e Melanija Milić, a fokus grupu je moderirala voditeljica projekta Iva Pozniak. Bila je ovo druga od tri fokus grupe koje će se organizirati kroz projekt URBAN-WASTE, a u posljednoj će sudjelovati turisti.