Dubrovačko-neretvanska županija dio mreže regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a

Nakon uspješno provedenog dvogodišnjeg projekta “Mreža regionalnih središta za preispitivanje provedbe politika EU-a”(RegHub), Dubrovačko-neretvanska županija pozvana je za sudjelovanje u četverogodišnjem projektu RegHub kao dijelu nove platforme Europske komisije “Spremni za budućnost”.

Europska komisija odlučila je sredinom ove godine Europskom odboru regija dati veću ulogu u okviru svoje nove platforme “Spremni za budućnost”, koja će raditi kao stručna skupina na visokoj razini te pomoći Europskoj komisiji da pojednostavi postojeće zakonodavstvo EU-a, smanji administrativno opterećenje za građane i poduzeća te osigura da zakonodavstvo EU-a ostane otporno na promjene u budućnosti. To je velik korak za mrežu RegHub i važno institucionalno priznanje njezine relevantnosti i postignuća tijekom pilot-faze u čijem dvogodišnjem radu je sudjelovala Dubrovačko-neretvanska županija kao jedna od dvadeset odabranih regija sa prostora EU-a.

Lokalne i regionalne vlasti imaju najizravniju ulogu u provedbi politika EU-a. RegHub je platforma namijenjena uključivanju glavnih lokalnih i regionalnih aktera posredstvom savjetovanja i  prikupljanja njihovih iskustava u vezi s provedbom politika EU-a. Na taj će način institucije EU-a imati koristi od njihovog doprinosa jer će im to omogućiti osmišljavanje učinkovitijih politika, a time, u konačnici, i približavanje Unije građanima. Ciljevi RegHub-a su ojačati usmjerenost na poboljšanje postojećeg zakonodavstva EU-a i njegovu provedbu na lokalnoj i regionalnoj razini, pružati tehničke povratne informacije, osigurati veću uključenost lokalnih i regionalnih aktera u ranoj fazi zakonodavnog postupka EU-a, te promicanje pojednostavljenja i međuregionalne razmjene iskustava.