DUNEA i ekološka udruga ”Mala sirena” održale edukaciju za 150 srednjoškolaca

Regionalna razvojna agencija DUNEA i ekološka udruga „Mala Sirena“ u sklopu projekta URBAN-WASTE organizirale su dvije radionice o problematici morskog otpada. Radionice su bile namijenjene učenicima Pomorsko-tehničke škole i Turističko-ugostiteljske škole.

Učenici su saznali kako smanjiti količinu otpada koja se proizvede u svakodnevnom životu i educirali su se o opasnostima koje donosi morski otpad, prvenstveno o plastici koja čini više od 90 % morskog otpada.

Prikazan je čitav „životni ciklus“ plastike u morskom okolišu, njen utjecaj na biljni i životinjski svijet koji se najdramatičnije vidi na primjeru kornjača s deformiranim oklopima koje su se kao mlade jedinke zaplele u plastične obruče, kao i kitova i dupina sa želucima punih plastičnih vrećica. Učenicima je istaknuto kako se ova žalosna stvarnost ne događa daleko od njih. Prema posljednjim istraživanjima, upravo je Mediteran, a samim time i Jadransko more, identificiran kao područje s jednim od najvećih količina akumulirane plastike. Voditelji edukacija naglasili su kako „plastika koju koristimo i nepravilno odlažemo nikad ne nestaje, već nam se vraća nazad, na stolove u morskim proizvodima koje konzumiramo“.

Program edukacija ključna je karika u podizanju svijesti kod djece, mladih i šire javnosti čime se osigurava stručna podloga za donošenje odluka i kreiranje politike gospodarenja otpadom.

Edukacije su realizirane u okviru projekta URBAN-WASTE na kojem sudjeluje 28 partnera iz ukupno 13 zemalja, vodeći partner je Regionalna vlada Kanarskih otoka, a DUNEA jedini hrvatski partner. Cilj je razviti strategije za prevenciju i upravljanje otpadom u gradovima s visokim stopom turizma, kako bi se smanjila proizvodnja komunalnog otpada te poboljšalo gospodarenje komunalnim otpadom. Projekt je financiran iz programa HORIZON 2020.