DUNEA predstavila projekt WINTER MED gradonačelniku i načelnicima otoka Korčule

Regionalna agencija DUNEA u suradnji sa Zavodom za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije održala je online sastanak s gradonačelnikom i načelnicima otoka Korčule, te Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku u sklopu projekta WINTER MED.

Projekt punog naziva  Mreža zimskih otoka za cjelogodišnja turistička iskustva na Mediteranu razvija vizije za mediteranske otoke kao jedinstvena odredišta Europske unije, izgrađena na zajedničkoj kulturi, baštini i identitetu. Pilot područja na Mediteranu su Toskanski arhipelag u Italiji, Cipar, južni Egej u Grčkoj, Balearski otoci u Španjolskoj, Korzika u Francuskoj dok su u Hrvatskoj pilot područje otoci Korčula i Mljet.

Predstavnice Regionalne agencije DUNEA, Gorana Margaretić i Ivana Prce, predstavile su projekt kojim će se za navedene otoke iz Dubrovačko-neretvanske županije izraditi stručna podloga „Integralna zaštita kulturno-povijesnih cjelina postojećih naselja u otočnim krajolicima kao preduvjet za održiv i odgovoran cjelogodišnji turizam“’ .

‘Zahvaljujući stručnoj podlozi izradit će se smjernice za planiranje naselja u kojima se nalaze evidentirane-zaštićene kulturno-povijesne cjeline spremne za ugradnju u prostorne planove te brošura o poželjnom načinu gradnje i preporukama za rekonstrukciju naselja te gradnje izvan građevinskih područja u kulturnom krajoliku otoka’, istaknula je Margaretić ovom prilikom.

„Ugradnja smjernica u prostorno plansku dokumentaciju ne znači kočnicu u izgradnji već postavljanje jasnih odrednica za budući razvoj tih naselja imajući na umu njihov veliki značaj i ključnu ulogu u gospodarskom razvoju i diverzifikaciji turizma. Njihova jedinstvenost i bogato naslijeđe upravo iz tih razloga treba očuvati. Pored toga, ovaj projekt bi trebao senzibilizirati javnost, kako stručnjake tako i građane, na tradicijske vrijednosti i potrebu očuvanja specifičnosti ambijenata kulturne baštine i kulturnih krajolika pojedinih regija radi njihovog gospodarskog prosperiteta i dugotrajnog održivog korištenja.“ naglasila je Oreb.

Projekt WINTER MED kapitalizacija je i nastavak uspješnog projekta CO-EVOLVE koji je provodila Regionalna agencija DUNEA, a kojim su izrađene ”Smjernice za integralnu zaštitu ruralnih krajolika i održivi razvoj turizma delte rijeke Neretve”.

Cilj projekta WINTER MED, financiranog iz programa Interreg Mediteran 2014.-2020.  je promicanje održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na otocima na području Mediterana uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine. Nositelj projekta je Udruženje toskanskih regija, a Regionalna agencija DUNEA jedan je od devet projektnih partnera.  Ukupna vrijednost projekta WINTER MED je 2 milijuna i 650 tisuća eura, a 85 posto bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.