Dva desetljeća rada Zavoda za javno zdravstvo DNŽ

Župan Nikola Dobroslavić i pročelnici Blaž Pezo i Marijeta Hladilo sudjelovli su na obilježavanju dvadeset godina rada Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

-Svi mi želimo biti zdravi i živjeti dugo, a preduvjet za to je promjena našeg ponašanja. Mi u Zavodu nastojimo to osvijestiti kod građana te potaknuti ljude da prestanu pušiti, da reguliraju tjelesnu težinu i da se počnu više kretati- rekao je tom prigodom ravnatelj Zavoda Mato Lakić te predstavio i novu redizajniranu mrežnu stranicu Zavoda.

Županijski zavod za javno zdravstvo osnovan je 1997. godine, a od tada do danas povećao je broj zaposlenih sa 61 na 88, broj djelatnosti sa 4 na 8, a sredstva za rad od 4,7 na 20 milijuna kuna. Zavod se financira se najvećim dijelom iz sredstava HZZO-a, a sredstva izdvajaju Županija i Grad Dubrovnik.

Zavod kroz svoje službe provodi kontrolu i nadzor nad školskom djecom i studentima, ali i nad kvalitetom hrane i ugostiteljskih i drugih usluga. Analiziraju i obavještavaju javnost o kvaliteti morske vode na 114 kupališta u Županiji te provode ispitivanja kvalitete pitke vode sa izvora i iz vodovodnih mreža.  Također, prate pojavu i učestalost pojedinih bolesti te provode prevenciju nad bolestima koje se učestalo pojavljuju na području Županije. Pri Zavodu djeluje i savjetovalište za prehranu i škola nepušenja i brojne druge službe, a koje za cilj imaju spriječiti nastajanje bolesti i prepoznati negativne učinke na zdravlje u okolišu te tako spriječiti potencijalne epidemije.

Na obilježavanju je sudjelovale i prva ravnateljica Zavoda Antonija Sokal  te također bivša ravnateljica Matija Čale Mratović.