Festival Europe i Dan otvorenih vrata europskih institucija

U sklopu obilježavanja ‘Otvorenih dana EU projekata’ koje organiziraju Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA, u okviru programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, predstavništvo DNŽ u Bruxellesu organiziralo je u Odboru regija EU informativni štand na kojem se predstavila turistička i gastronomska ponuda županije, mogućnosti stranih investicija te primjeri uspješno implementiranih projekata financiranih iz europskih fondova.  Na štandu su bile predstavljene i još tri županije koje koriste Ured u Bruxellesu i to Karlovačka, Brodsko-posavska i Vukovarsko-srijemska županija.

Inače, u Bruxellesu se 06. svibnja 2017. obilježio Festival Europe i Dan otvorenih vrata europskih institucija kada sve zgrade europskih institucija – Parlament, Vijeće EU, Odbor regija i EU Komisija širom otvaraju svoja vrata svima koje zanima kako te institucije funkcioniraju.

Uz štandove hrvatskih županija, predstavile  su se i mnoge druge europske regije kao i organizacije koje djeluju u Bruxellesu. Događanje svake godine privuče preko 3000 posjetitelja, a štand Dubrovačko-neretvanske županije  bio je jedan od najposjećenijih među ostalim regijama EU.