Forum hrvatskih i poljskih regija: Ključ uspjeha leži u uključivanju županija u izradu operativnih programa

Nakon otvorenja sedmog Foruma hrvatskih i poljskih regija, koji se od 11. do 13. travnja održava u Poreču, održane su tri panel rasprave.

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je na prvom panelu na kojem su se sudionici složili oko uloge regija u kohezijskoj politici pri čemu žele biti u ulozi stvaratelja, a ne promatrača. Zaključeno je kako bi se u slijedećem sedmogodišnjem razdoblju, uoči izrade novog financijskog okvira Europske unije trebala napraviti evaluacija kako bi se u idućem financijskom razdoblju sredstva EU usmjerila ciljano na ključne proritete. Također, zaključeno je da se već sad treba početi strateški razmišljati o razdoblju nakon 2020. godine, pri čemu će jednu od temeljnih uloga imati upravo fondovi Europske unije. Na panelu su sudjelovali i predsjednik Saveza vojvodstava Republike Poljske Olgierd Geblewicz, župan Istarske županije Valter Flego, župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Kristina Bilić, maršalek Varminsko-mazurskog vojvodstva Gustaw Marek Brzezin i predsjednik skupštine Lodzskog vojvodstva Marek Mazur.

”Ravnomjeran razvoj kroz poticanje ruralnih krajeva” bio je naziv drugog panela Foruma na kojem je zaključeno da je potrebna intervencija države da motivira, u prvom redu mlade, da se bave poljoprivredom i to prilagođavanjem mjera uvjetima u poljoprivredi, subvencijama, organiziranjem politike ruralnog razvoja, promoviranjem poljoprivrednih proizvoda i poticanjem korištenja lokalnih proizvoda u uslužnim djelatnostima. Uz to, sudionici panela su se složili da je za nastup na europskom tržištu neizostavno  udruživanje lokalnih proizvođača i fokus na diversifikaciju proizvodnje.

Na trećem panelu Foruma naglasak je bio na investicijama u regijama. Tijekom rasprave istaknuto je kako trendovi u svijetu ukazuju na to da su tehnološki napredak, znanje, obrazovanje i naukovanje postali generatori rasta i podizanja nacionalne konkurentnosti. To podrazumijeva definiranje potencijala svih regija, uz isticanje konkurentskih prednosti, poput onih koje imaju zahvaljujući svom teritorijalnom kapitalu. Panelisti su se složili da je ključ poticanja investicija, osim dobrog zakonodavnog okvira i stabilne makroekonomske politike, stvaranje pozitivne investicijske klime i podizanje konkurentnosti potencijalnih investicijskih lokacija.