Gradovi i regije za razvoj Jadransko-jonske makroregije

Župan Nikola Dobroslavić u govoru na skupu članova Europske pučke stranke u Odboru regija Europske unije naglasio je značaj četiri stupa razvoja Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

EPP Group daje punu potporu razvoju EUSAIR i njegove četiri stupa- od plavog rasta, kvalitete okoliša, održivog turizma i povezivanju regija.

Međutim, župan Dobroslavić, ujedno i domaćin sastanka, naglasio je da “ova četiri stupa trebaju biti podržana od strane petoga- onoga koji se odnosi na sigurnost jer je ova regija u srcu mnogih  trenutnih izazova- uključujući izbjegličku krizu. Ovi stupovi moraju biti podržani aktivnim sudjelovanjem lokalnih i regionalnih vlasti. Štoviše, moramo osigurati ključne prometne poveznice – prije svega provedbu Jadransko

jonske autoceste, Ravenna-Brindisi željeznica, kao i ceste i inozemstvu veze sa zapada na istok”EPP-Cor predsjednik Michael Schneider je izjavio da je “ekonomska kriza ostavila je traga i na ovim prostorima, a posebno kroz pad javnih i privatnih investicija, pa EPP naglašava potrebu za jačim naglaskom na ciljana ulaganja na temelju lokalnih potreba za poticanje održivog rasta i otvaranje novih radnih mjesta. ”

Predsjednik Europskog Odbora regija, Markku Markkula, naglasio je u svom obraćanju važnost i makro-regionalne strategije i partnerstva u pružanju novu viziju Europe. “Trebamo novi pristup načinu na koji se radi i misli”.

EPP lokalne i regionalne lidere pozivaju na blisku suradnju gradove i regije kako bi se postigao uspjeh i opipljivi rezultati iz Strategije Europske unije za Jadransko i Jonsko regije (EUSAIR). Gotovo 80 EPP-Cor članovi okupilo se na sastanku u Dubrovniku gdje će s lokalnim čelnicima i stručnjacima raspravljati o izazovima i prilikama za Jadransko-jonsku regiju.