Obrasci

1. Upit o naknadi za oduzetu imovinu

2. Zahtjev o ostvarenom pravu na obnovu

3. Zahtjev za isplatu naknade izvlaštenih nekretnina s posebnog računa

4. Prijava za stambeno zbrinjavanje na potpomognutom području

5. Izjava-suglasnosti-suvlasnika

6. Izjava-vlasnika

7. Izjava-za-darovanje-građevinskog-materijala

8. Izjava-za-javnog-bilježnika

9. Izjava o prijenosu zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave

Objave

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Žuljana

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Blato

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Blato

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Smokvica

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Smokvica

Zaključak o privremenom zastupniku u k.o. Žrnovo

Obavijest i poziv vlasnicima i posjednicima u k.o. Korčula i k.o. Žrnovo

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Korčula i k.o. Žrnovo

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Janjina i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Đonta Doli i k.o. Podimoč- č.z.753 i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Ston za čest.zem 2300-4

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Ston za čest.zem. 1316 i dr.

Zaključak (x2) o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Putnikovići – čest.zem. 385 i 2954

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u K.O. Komarna-Duboka

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Osobjava

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja radi stupanja u posjed prije pravomoćnosti rješenja-čest. zem. 10-3 k.o. Boljenovići

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja radi stupanja u posjed prije pravomoćnosti rješenja-čest. zem. 520-2 k.o. Janjina

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Trnovica – Vesna Kriste Zovko i Siniša Kriste

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Đonta Doli

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Doli-kat. čest. 516 i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Putniković-Levanat Ivo p. Antuna-Togo

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Putniković-Đuračić Petar i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Đonta Doli-za kat. čest. 65 i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja – 20842 i 2085, k.o. Dubrovnik

Rješenje o obustavi postupka u K.O. Obuljeno

Rješenje o obustavi postupka u predmetu osiguranja dokaza u k.o.Rožat

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Goveđari

Rješenje o obustavi postupka u predmetu osiguranja dokaza u k.o. Prijevor

Dopis o odabiru sudskih vještaka k.o. Blato – Južna obala

Dopis o odabiru sudskih vještaka u k.o. Smokvica

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Zavrelje i k.o. Soline

Dopis o odabiru sudskih vještaka k.o. Blato

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog i nepotpunog izvlaštenja u k.o. Đonta Doli, Doli i Podimoč-kat. čest. 7832 k.o. Podimoč i dr.

Zaključak o privremenom zastupniku u k.o. Vela Luka

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Podimoč-783-7 i 731-6

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Slano

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Lumbarda

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Prožura

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Đonta Doli i k.o. Podimoč

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Zavrelje

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Trnovica

Dopis o odabiru sudskih vještaka k.o. Lumbarda

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja č.z. 496-3 k.o. Komin

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Žrnovo

Izvršne Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2022. godinu

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Hodilje – kat.čest.497

Zaključak o određivanju usmenih rasprava u postupku izvlaštenja čest. zem. 1169 i dr

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Prožura-Marin Belin Radulović

Rješenje o osiguranju dokaza u k.o. Vela Luka

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Putnikovići-Ivu Baraču i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u predmetu izvlaštenja nekretnina u k.o. Komin

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Putniković

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Putniković-2954-2

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Ston

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Putnikovići

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Zavrelje – čest.zem. 573

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Dubrovnik

Zaključak o određivanju zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Šumet

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Podimoč

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Osojnik

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Ston

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika postupku nepotpunog izvlašenja u k.o. Ston

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Ston i k.o. Boljenovići-čest.zem. 1485-3 i dr. (2)

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Popova Luka, Janjina i dr.-čest.zem. 1541 u k.o. Popva Luka i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u predmetu osiguranja dokaza k.č. 496-3 k.o. Komin

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Imotica

Odluka o poništenju Oglasa Viši referent II

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k. o. Komin

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Komin

Zaključak o odrešivanju očevida na nekretninama u k.o. Dubrovnik.

Zaključak o odrešivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Mokošica-čest.zem.664 i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Podimoč- Kraljević Luka i dr.

Zaključak o određivanju vještačenja u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine u k.o. Vela Luka

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Petrovo Selo

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Osojnik

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Koločep

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Koločep, Tomo Svilokos i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Trsteno, Ana Roković

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Đonta Doli i dr.- Mojaš Drage pok. Mata i dr

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Banići

Zaključak o određivnaju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Lisac-čest.zem. 1418-3 N.O 1418-4 k.o. Lisac

Zaključak o određivanju privremenog zatupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Broce i k.o. zaton Doli-Juri Konjuh pok. Nika i dr.

Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku nepotpunog izvlaštenjau k.o. Broce i k.o. Zaton Doli-Stagnum i dr.

Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Broce i k.o. Zaton Doli-k.č.br. 1992 k.o. Broce i dr.

Zaključak o određivnaju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlašetnja u k.o. Broce-kat.čest. 32-2 k.o. Broce i dr

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Broce, k.o. Zaton Doli, k.o. Česvinica i k.o. Ston-kat.čest. 93-2 k.o. Broce i dr.ž

Zaključak o određivanju očevida u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Lisac dana 7. srpnja 2021

Zaključak o određivanju vještačenja u postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina u k.o. Vela Luka

Zaključak o određivnju očevida u postupku izvlaštenja u k.o. Trnovici-čest.zem. 111

Zaključak o određivanju očevida i vještačenja u k.o. Korčula

Zaključak o određivanju očevida i vještačenja u k.o. Žrnovo

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o.Putnikovići

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Dančanje

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Petrovo Selo

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Putnikovići

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Dančanje

Zaključak o  određivanju očevida i vještačenja u k.o. Blato. (1)

Zaključak o  određivanju očevida i vještačenja u k.o. Blato. (2)

Zaključak o  određivanju očevida i vještačenja u k.o. Blato. (3)

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k. o. Komin

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Brijesta 

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Podimoč

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Ston

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Ston

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog izvlaštenja u k.o. Babino polje

Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u K.O. Komarna-Duboka