Obrasci

Izjava-suglasnosti-suvlasnika

Izjava-vlasnika

Izjava-za-darovanje-građevinskog-materijala

Izjava-za-javnog-bilježnika

Prijava-za-stambeno-zbrinjavanje-na-potpomognutom-području

Upit-o-naknadi-za-oduzetu-imovinu

Zahtjev-o-pravu-na-obnovu

Zahtjev-za-isplatu-naknade-izvlaštenih-nekretnina-s-posebnog-računa

Objave

Liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima za 2021. godinu.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Petrovo Selo

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Osojnik

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Koločep

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Koločep, Tomo Svilokos i dr.

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Trsteno, Ana Roković

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Đonta Doli i dr.- Mojaš Drage pok. Mata i dr

Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Banići

Zaključak o određivnaju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Lisac-čest.zem. 1418-3 N.O 1418-4 k.o. Lisac

Zaključak o određivanju privremenog zatupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Broce i k.o. zaton Doli-Juri Konjuh pok. Nika i dr.