Info radionica za edukativne aktivnosti o otpadu održana u Opuzenu

U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije i Regionalne razvojne agencije DUNEA, 25. siječnja 2018. u gradskoj vijećnici Grada Opuzena održana je prva informativna radionica za JLS o javnom pozivu Ministarstva zaštite okoliša i energetike za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Radionici su prisustvovale jedinice lokalne samouprave s područja doline Neretve. Skup je uvodno pozdravio pročelnik županijskog Upravnog odjela za komunalne poslove, promet i veze Miho Baće, dok je u ime DUNEA-e natječaj Ministarstva ukratko predstavila Iva Pozniak.
Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za koje se dodjeljuju bespovratna EU sredstva, među ostalim, uključuju letke, brošure i plakate za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje. Također, sufinanciraju se i specijalizirane radijske i TV emisije o gospodarenju otpadom, uspostavljanje mrežnih stranica o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnju postojećih stranica JLS-a sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom, javne i edukacijske tribine za građane, informativno-obrazovni materijali, radionice, kostimirani igrokazi i predstavi za predškolsku i školsku djecu, izrada aplikacija za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone i slično.
Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva obavlja se kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva, koji je objavljen na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i u sustavu eFondovi. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 15. veljače 2018., a s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. veljače 2019. ili do iskorištenja sredstava.
Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.