„Infrastruktura otvara granice i potrebno ju je financirati“

Župan Nikola Dobroslavić sudjelovao je u Bruxellesu na sastanku Povjerenstva Europskog odbora regija (COTER) koje se bavi teritorijalnom kohezijskom politikom i proračunom EU.

 

Na sastanku raspravljalo se o nedostatku prometnih veza u pograničnim područjima te o revitalizaciji lučkih gradova i područja.

 

Integrirani razvoj pograničnih regija u europi u velikoj mjeri ovisi o dostupnosti prometne infrastrukture koja omogućava komunikaciju između obiju strana granice. TEN-T mreža europskih koridora ključna je je za održivi razvoj europskih regija, međutim iako je većina sredstava EU posvećena ulaganju u mrežu TEN-T koridora stav Odbora regija je da se ne smije smanjiti ili zanemariti ulaganje u lokalne i regionalne prekogranične cestovne mreže. Pogranična područja se sve više smatraju funkcionalnim regijama koje svoj potencijal za rast i stvaranje radnih mjesta mogu ispuniti samo ako postoji dovoljna prekogranična povezanost obiju srana i povezanost na europsku mrežu. Odbor regija je pozdravio poziv za financiranje prekograničnih projekata u iznosu od 110 milijuna eura koji je dio godišnjeg CEF programa (Connecting Europe Facility) i koji će omogućiti ulaganja u projekte cestovne infrastrukturne prekogranične mreže.

 

U regijama s otocima trajekti često predstavljaju jedinu poveznicu s okolnim područjem te se tom aspektu želi dati posebna pozornost. Također morske luke, a posebno 104 glavne luke u mreži TEN-T koridora od kojih je jedna i Luka Ploče, još uvijek su najvažnije točke za pristup europskom gospodarskom prostoru te je njihova povezanost s lukama i lučkim gradovima od međunarodne važnosti (npr. U Kini), od presudne važnosti za održavanje i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Odbor regija preporučuje da se razvoj luka i lučkih gradova uključi u obzir u okviru mjera EU-a u području prometa, pomorskog gospodarstva i zažtite morskog okoliša i vodenih staništa.