Inicijativa Županije za hidroavionske veze

Dubrovačko-neretvanska županija od prve inicijative snažno podupire aktivnosti na realizaciji projekta hidroavionskog prijevoza na području ove Županije, s posebnim naglaskom na povezivanje Dubrovnika kao županijskog središta s naseljenim otocima na području Županije.

Županija je putem Županijske skupštine te svojih nadležnih lučkih uprava već omogućila pristajanje hidroaviona na području Lastova i Vela luke temeljem čega prijevoznik danas obavlja prijevoz.

Nadalje je Županija, na inicijativu tvrtke European Coastal Airlines, ponudila rješenje i u Lumbardi omogućujući time rješenje hidroavionskog pristajanja na tom području. Naime, Županijska slupština donijela je odluku o proširenju lučkog područja na području Lumbarde kako bi nadležna Lučka uprava raspisala natječaj za koncesiju. Predmetni natječaj je u tijeku te se očekuje da će se okončati donošenjem odluke kojom bi se omogućila uspostava hidroavionskog pristaništa u Lumbardi.

Što se tiče područja Grada Dubrovnika važno je napomenuti da je prostorno-planskom dokumentacijom predviđeno hidroavionsko pristanište u Batahovini na kojem je u relativno kratkom roku moguće uspostaviti mjesto za pristan hidroaviona, međutim tvrtci European Coastal Airlines takva lokacija nije prihvatljiva. Županijska lučka uprava Dubrovnik ponudila je i jednu lokaciju u samom gruškom akvatoriju. Očekuje se da će prijevoznik odabrati za njega najpovoljniju lokaciju te da će se na nov način povezati regionalno središte Dubrovnik s otocima, ali i s talijanskom obalom Jadrana.