Popis institucija kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, a koje su u nadležnosti
Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more:

Županijska lučka uprava Dubrovnik
Ravnatelj: Željko Dadić, dipl. oec.
Cvijete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik
tel. 020/324-814, fax. 020/324-815,
e-mail: zupanijska.lucka.uprava@du.t-com.hr, link: http://zlud.hr/

Županijska lučka uprava Korčula
Ravnatelj: Ante Tvrdeić
Trg Petra Šegedina 7, 20 260 Korčula
tel. 020/715-241, fax. 020/715-279
e-mail: zlu.korcula@hi.t-com.hr, link: http://www.portkorcula.eu/naslovna/

Županijska lučka uprava Vela Luka
Ravnatelj: Boris Žuvela
Ulica 58. br. 15, 20 270 Vela Luka
tel. 020/813-520, fax: 020/813-526
e-mail: info@zluvl.hr, link: http://www.zluvl.hr/hr/contact/

Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije
Ravnatelj: Antun Banovac, kap.
Vukovarska 2, 20 000 Dubrovnik
tel. 020/322-045, fax: 020/322-046
e- mail: ludnz@optinet.hr, link: http://www.ludnz.hr/kontakt

Regionalna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Ravnateljica: Melanija Milić
Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik
tel. 020/312-714, fax: 312-715
e mail : info@dunea.hr, link: http://www.dunea.hr/kontakt

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije
Direktorica: Karmen Kutnjak
Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
tel./fax. 020/148-401
e- mail. dcp@dcp.hr, link: http://www.centar-za-poduzetnistvo.hr/kontakt

 

Institucije kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija, a koje su u nadležnosti Upravnog
odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje: