Izgradnja Centra za obuku operativnih snaga Civilne zaštite DNŽ-e u Kuli Norinskoj – Projekt Interreg Italy-Croatia – FIRESPILL