Projekt Komunalne lučice Batala

Županijska lučka uprava Dubrovnik zadužila se, uz odobrenje Županijske skupštine, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak deset milijuna kuna na rok od 12 godina te je u postupku javna nabava za pet pontona i valobran, koji bi se, ukoliko ne bude žalbi u procesu, trebali postaviti do lipnja ove godine. Završetkom ovog procesa komunalna lučica Batala, namijenjena građanima, imati će 512 uređenih vezova za barke.

ŽLUD je u lipnju 2016. godine postavila jedan ponton predviđen projektom dužine 96 metara koji je financiran vlastitim sredstvima Županijske lučke uprave Dubrovnik. Postavljanje pontona sa 512 vezova je tek prva faza uređenja komunalne lučice Batala, a po završetku obiju faza uređenja na Batali bi trebali biti uređeni operativni vezovi uz gradsku rivu za potrebe policije, peljara i lučke kapetanije.

Osim toga uz Lapadsku obalu, od Sorkočevića do Vile Elize, planirano je uređenje izletničke obale za brodove turoperatora. Na dijelu obale uz park na Batali u drugoj fazi projekta planira se izgraditi prateća građevina bruto površine 350 kvadrata ravnog krova sve sukladno UPU Gruškog akvatorija dakle 20 parkirališnih mjesta, šetnica, manipulativni i radni plato sa dizalicom, ali i urediti zeleni pojas kojim će se odijeliti parkiralište od obalne šetnice, javne prometnice te od građevine pratećih sadržaja marine. Predviđeno je i manje reciklažno dvorište za primjereno odlaganje otpada.

Ukupna vrijednost projekta je 21, 5 milijuna kuna. Prva faza: pontoni i valobran trebali bi se realizirati do lipnja ove godine, a druga faza uređenja obale i potrebne infrastrukture ovisit će o uređenju Lapadske obale.