Projekt: Izgradnja sustava javnog navodnjavanja GLOG

Program: Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 –Mjera M04, Podmjera 4.3. Tip operacija 4.3.1.

Nositelj: Dubrovačko neretvanska županija

Trajanje: 05/2017. -05/2019.

Proračun: 25.366.348,00 kn od čega iznos potpore financiran od strane EU iznosi 85%, a iznos potpore financiran od strane RH iznosi 15%.

 

Podsustav Glog I (310 ha neto)

Dubrovačko-neretvanska županija kao investitor projekta Sustav javnog navodnjavanja Opuzen Ušće (GLOG) osigurala je sredstva kroz Program ruralnog razvoja 2014-2020, na temelju Natječaja za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezanu uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, provedba tipa operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ (NN 69/16) i pripadajućeg Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezanu uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (NN 62/16).

Opis: Predmetno pilot područje Glog sastavni je dio sustava navodnjavanja Donja Neretva i nalazi se u neposrednoj blizini ušća Neretve. Smješteno je u lijevom zaobalju Neretve i obuhvaća bruto površinu od 374 ha odnosno 310 ha neto obradivih površina koja obrađuju obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Planirani sustav za navodnjavanje zamišljen je kao tlačni sustav crpne stanice i cjevovoda na površini obuhvata, a projektom će se izgraditi sljedeći objekti:

1. Crpna stanica Glog

2. Dovodni cjevovodi od nove crpne stanice do distribucijske mreže duljine 270 m i

rekonstrukcija postojećeg pristupnog puta duljine 259 m

3. Distribucijski sustav zatvorenih tlačnih cjevovoda ukupne duljine 18.410 m.

Osnovni ciljevi projekta:

1. Povećanje kvalitete korištenja područja u poljoprivredne svrhe,

2. Povećanje površine područja koju će biti moguće navodnjavati,

3. Održivo upravljanje resursima,

4. Omogućavanje korištenja područja za uzgoj novih kultura,

5. Poticanje konkurentnost poljoprivrede,

6. Zadržavanje stanovništva u ruralnom području.

Projekt je od iznimnog značenja kako za lokalnu, regionalnu tako i državnu razinu te je prijavljen za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom RH. U tjeku je odabir izvođača po pristiglim ponudama.

Procijenjena vrijednost ukupne investicije Programa građenja podsustava Glog I (građenje, EE priključak i nadzor) iznosi cca 24 mil.kn s PDV-om, odnosno 3 mil. EUR.