Nabava medicinskih uređaja za potrebe Opće bolnice Dubrovnik (Grupa A. Visokokvalitetni ultrazvučni radiološki uređaj; Grupa B. FPD digitalni radiografski uređaj)