Javna rasprava o izmjenama i dopunama prostornog plana županije

U Velikoj gradskoj vijećnici u utorak je održano javno izlaganje o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i Strateške studije utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, nakon rasprava u Metkoviću i na Korčuli.

Ciljevi i programska polazišta prostornog plana su stvoriti preduvjete i potaknuti gospodarski i društveni razvoj Županije uz racionalno korištenje prirodnih resursa te zaštitu graditeljske baštine, okoliša i prirode. Na poziv na javnu raspravu odazvao se veliki broj građana, kojima je predstavljena procedura, postupak izrade Plana i planska rješenja te Strateška studija utjecaja na okoliš.

U javnom izlaganju sudjelovali su predstavnici Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode, Zavod za prostorno uređenje DNŽ te izrađivač Strateške studije tvrtka Dvokut Ecro iz Zagreba.

Javna rasprava o Prijedlogu IDPPDNŽ i Strateške studije IDPPDNŽ traje od 23. siječnja do 22. veljače 2017. godine te je, u tom vremenskom periodu, organiziran javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju u Dubrovniku, Metkoviću i na Korčuli.