Dubrovačko-neretvanska županija je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Općina Kula Norinska, Grad Metković, Grad Opuzen, Općina Pojezerje, Grad Ploče, Općina Slivno i Općina Zažablje. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 3.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve.

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 3.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.neretva.NGA@dnz.hr.

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

1. Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Neretve

2. Nacrt PRŠI

3. Prilog 3 nacrta PRŠI

4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

5. Izvješće o provedenom postupku javne rasprave