JAVNI POZIV- za predlaganje programa projekata udruga iz II. svjetskog rata i poraća 2018. god

Javni poziv

za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća

(1) Dubrovačko-neretvanska županija poziva udruge čiji su programi/projekti namijenjeni zaštiti dostojanstva žrtava totalitarnih režima da iste prijave radi financijske podrške.

(2) Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područje:
– Jačanje kapaciteta udruga za djelovanje s ciljem zaštite digniteta žrtava totalitarnih režima i očuvanje spomena na žrtve II. svjetskog rata i poraća.

(3) Udruge mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi rješavanju postojećih problema u svezi zaštite digniteta i očuvanja spomena na žrtve II. svjetskog rata i poraća putem sljedećih aktivnosti:
– Očuvanje spomena na žrtve fašizma, nacizma i komunizma;
– Odavanje počasti žrtvama II. svjetskog rata i poraća;
– Istraživanje i valorizacija stratišta II. svjetskog rata i poraća;
– Provedba edukativnih programa/projekata, s ciljem osvješćivanja o posljedicama stradavanja u totalitarnim režimima.

(4) Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 18.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna.

(5) Datum objave Jacnog poziva: 1. ožujka 2018. godine. Pravo na podnošenje prijedloga programa/projekata istječe 3.travnja 2018.godine.

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Javnog poziva. Ista udruga može biti partner na više programa/projekata unutar prioritetnog područja Javnog poziva.

(7) Prijavu programa/projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja:
1. je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zaključno s danom objave Javnog poziva,
2. je programski usmjerena na zaštitu obespravljenih žrtava II. svjetskog rata i poraća, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge,
3. je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
4. je ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
5. djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije i/ili je program/projekt od značajnog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

(8) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

(9) Informacije o načinu procjene kvalitete programa/projekta te razlozi zbog kojih pojedine udruge nemaju pravo prijave detaljno su date u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća.

(10) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Županije www.dnz.hr

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, dostaviti putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik s naznakom

„Ne otvaraj – Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća“.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za predlaganje programa/projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća.

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

(11) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem tj.slanjem upita na adresu elektronske pošte davatelja financijskih sredstava: msbo@dnz.hr.

Župan

Nikola Dobroslavić, prof. v.r.

 

Upute za prijavitelje uz objavu Javnog poziva za predlaganje programa projekata udruga proisteklih iz II. svjetskog rata i poraća

Obrazac opisa programa ili projekta

Izjava iz članka

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za ocjenu kvalitete programa

Obrazac ugovora o financiranju

Obrazac financijskog izvješća

Obrazac opisnog izvješća projekta

Popis priloga

Obrazac izjave o programima financiranim iz javnih izvora

Opći uvjeti ugovora