Javni poziv za predlaganje projekata/programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu