JAVNI POZIV za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednjačavanja standarda vodoopskrbe iz Proračuna DNŽ za 2018.

J A V N I  P O Z I V

ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I PROGRAMA UJEDNAČAVANJA STANDARDA VODOOPSKRBE IZ PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINE

Javni poziv

Obrazac