Dubrovačko-neretvanska županija preporučuje komunikaciju s upravnim tijelima putem elektroničke pošte i telefona objavljenih na službenoj stranici www.dnz.hr.

lznimno, u slučaju potrebe za rješavanjem neodgodivih i nužnih poslova, strankama i drugim osobama koje imaju pravni interes omogučit će se izravna komunikacija sa službenicima, po dopuštenju nadležnog službenika odnosno po predočenju poziva, u posebno određenoj prostoriji u sjedištu i izdvojenim mjestima rada.

Prilikom ulaska u prostorije Dubrovačko-neretvanske županije stranke su dužne predočiti osobnu iskaznicu.

Obvezno je mjerenje temperature i dezinfekcija ruku.

Stranke i druge osobe koje dolaze u prostorije Dubrovačko-neretvanske županije obvezne su za cijelo vrijeme boravka nositi maske za lice na ispravan način.

Sva upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije nastavljaju s obavljanjem svojih redovitih poslova uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje objavi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a navedene preporuke odnosno mjere služe prevenciji i suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19).

 

 

TELEFON


E-MAIL
POSLOVI ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 020/351-402 silvija.saltaric@dnz.hr
PISARNICA 020/351-147 020/351-460 pisarnica@dnz.hr
MATIČNI UREDI 020/351-107 tihana.hrnic@dnz.hr
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 020/351-206 ivana.dedovic@dnz.hr
OPĆA UPRAVA 020/351-177 niko.djurkovic@dnz.hr
GOSPODARSTVO I MORE 020/351-497 020/351-182 ivo.klaic@dnz.hr  stane.djivanovic@dnz.hr
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 020/351-406 020/351-122 020/351-210 jelena.dadic@dnz.hr  mare.mihocevic@dnz.hr dragan.mustapic@dnz.hr
ZAŠTITA OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNI I KOMUNALNI POSLOVI 020/351-412 020/351-125 miho.bace@dnz.hr mare.nadoveza@dnz.hr
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA 020/414-440 anita.kunica.jelcic@dnz.hr
FINANCIJE 020/351-410 dragica.stanic@dnz.hr
DUNEA  020/312-714 info@dunea.hr
CENTAR ZA PODUZETNIŠTVO 020/418-401 dcp@dcp.hr
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 020/422-333 info@zuc-dubrovnik.hr
DUBROVNIK CESTE 020/416-376 uprava@dubrovnik-ceste.hr
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 020/321-055 zzpudnz@zzpudnz.hr
AGENCIJA ZA GOSPODARENJE  OTPADOM DNŽ 020/358-662 info@ago-dnz.hr
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE  ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ 020/433-511 info@zastita-prirode-dnz.hr